اختراعات

رادیاتور شوی

آشنایی با خدمات و مزیت های دستگاه رادیاتورشور عبدالرحیم دلشاد- مخترع – پژوهشگر-عضو بنیاد ملی نخبگان کشور– مدیرعامل شرکت مسعود دلشاد-مخترع-پژوهشگر-عضو بنیاد ... ادامه مطلب

گواهینامه

              نام مخترع: عبدالرحیم دلشاد اینچه برون                عنوان اختراع:   سال تولد: ۰۶/۱۱/۱۳۵۱ رشته تحصیلی: مدیریت حرفه ای مقطع تحصیلی:کارشناسی سمت: ... ادامه مطلب
خانهسوالات تماسارتباط با ما