وبلاگ

گواهینامه

              نام مخترع: عبدالرحیم دلشاد اینچه برون                عنوان اختراع:   سال تولد: ۰۶/۱۱/۱۳۵۱ رشته تحصیلی: مدیریت حرفه ای مقطع تحصیلی:کارشناسی سمت: ... ادامه مطلب

مدیریت نخبگان

نتیجه مدیریت ،نخبگان   ، کارآفرینی ،توسعه پایدارو سرمایه های انسانی   نام و نام خانوادگی نویسنده اول: عبدالرحیم دلشاد اینچه برون ... ادامه مطلب
خانهسوالات تماسارتباط با ما