شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

گواهینامه

              نام مخترع: عبدالرحیم دلشاد اینچه برون                عنوان اختراع:   سال تولد: ۰۶/۱۱/۱۳۵۱ رشته تحصیلی: مدیریت حرفه ای مقطع تحصیلی:کارشناسی سمت: ... ادامه مطلب
خانهسوالات تماسارتباط با ما